СПЕЦИАЛИСТ, КРЕДИТЕН КОНТРОЛ ЗА MERCEDES-BENZ

hand-with-pen-credit-card-application-form

Силвър Стар Моторс ЕАД е официалният представител и вносител на автомобили с марки Mercedes-Benz, Setra и FUSO, а от 2022г. – и на INEOS Grenadier. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако демонстрирате добра бизнес култура и умеете да отстоявате позицията на работодателя, ако имате достатъчно оперативен опит и ориентираност към резултати, ако успявате да се самоорганизирате и стриктно да спазвате срокове, ние Ви очакваме в разширяващия се екип на Силвър Стар Моторс ЕАД, локация София като:

СПЕЦИАЛИСТ, КРЕДИТЕН КОНТРОЛ ЗА MERCEDES-BENZ


Основни задължения на позицията:

 • Анализиране на събираемостта на вземанията на компаниите от групата на Силвър Стар, съгласно политиката и процесите на компанията
 • Постоянна комуникация с клиенти във връзка със събиране на просрочени вземания
 • Анализ на финансовото състояние и поведение на търговските партньори, съпроводено с подготвяне на договори за отложено плащане и сервизни договори спрямо анализа
 • Калкулиране и фактуриране на лихви по забавени плащания от клиенти
 • Участие във вътрешните проверки и одити на компаниите от групата на Силвър Стар, съгласно установените политики и процеси
 • Ежедневно комуникиране с колеги от различни отдели и подготвяне на ad-hoc справки
 • Активно подпомагане и предложения за подобряване на процесите и правилата в компанията

Изисквания към търсения кандидат:

 • Завършено висше икономическо образование (с предимство: специалност счетоводство и/или финанси)
 • Минимум 1 година професионален опит като кредит контрол или сходна позиция
 • Умения за самостоятелна работа, изключителна пунктуалност и комуникативност
 • Работа с MS Office, задълбочено с Excel
 • Опит със счетоводни записи в ERP System
 • Лоялност и положително отношение към клиентите

Като предимство при подбора по документи ще се счита владеене на английски език.

Предимствата за Вас:

 • Ще работите в най-новия продажбено-сервизен център на Силвър Стар в България  
 • Ще бъдете назначени на трудов договор с 22 дни платен годишен отпуск и 5-дневна работна седмица
 • Ще получите обучение за работа със ERP системи и регулярни обучения, съгласно обучителната програмата на фирмена група Силвър Стар
 • Ще бъдете част от положителна атмосфера и екип изключителни финансисти
 • Ще получите шанса да работите за генералния представител на Mercedes-Benz, Setra, FUSO и INEOS Grenadier за България

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език, като попълните формата по-долу. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се обработват за по-дълъг срок.
Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от Силвър Стар Ритейл ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на дружеството.

,

Кандидатствай за позицията сега
  Декларирам, че съм прочел и съм се запознал с Политиката за лични данни на Силвър Стар