СПЕЦИАЛИСТ FLEETBOARD

Силвър Стар Моторс ЕАД е официалният представител и вносител на автомобили с марки Mercedes-Benz, Setra и FUSO, а от 2022г. – и на INEOS Grenadier. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако успявате да постигате поставените цели и управлявате времето си ефективно,

ако искате да се развивате в модерна и дигитализирана работна среда,

ако притежавате лоялност и търсите интензивна комуникация,

ние Ви очакваме в екипа на Силвър Стар Моторс ЕАД, локация София като:

СПЕЦИАЛИСТ FLEETBOARD (по заместване)

Основни задължения на позицията:

 • Администриране на целия продажбен процес, вкл. изготвяне на оферти, договори, фактури, кредитни известия и управление на база данни
 • Обучение на клиенти за работа с телематична система Fleetboard
 • Проследяване на потребителски флоти чрез специализиран софтуер, в т.ч. съдействие за акаунти и анализи
 • Подпомагане осъществяването на продажби на телематичната система
 • Участие в провеждането на клиентски събития

Изисквания към търсения кандидат:

 • Диплома за завършено висше техническо или икономическо образование
 • Много добро владеене на английски език (писмено и говоримо)
 • Валидна шофьорска книжка, кат. В и готовност за дневни посещения на клиенти
 • Самоорганизираност и умения за водене на балансирана комуникация
 • Компютърна грамотност

Предимство при подбора по документи ще имат кандидати, които:

– притежават технически познания за автомобили;

– имат предишен опит на търговска позиция.

Предимствата за Вас:

 • Ще бъдете назначени на трудов договор (дългосрочно заместване, поне 2 години), при стандартна 5-дневна работна седмица и 22 дни платен годишен отпуск
 • Ще получите въвеждащо обучение и ежемесечни онлайн обучения, съгласно изискванията на компанията и производителя (Daimler Trucks)
 • Ще придобиете умения за работа със специализирани софтуери
 • Ще надградите професионалните си компетенции в официалния представител и вносител на Mercedes-Benz, FUSO, Setra и INEOS Grenadier за България
 • Ще бъдете част от динамична и интересна среда, в досег със световни ноу-хау стандарти в автомобилния бранш.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език, като попълните формата по-долу. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се обработват за по-дълъг срок.
Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на дружеството.

,

Кандидатствай за позицията сега
  Декларирам, че съм прочел и съм се запознал с Политиката за лични данни на Силвър Стар